مقاله


کد مقاله : 13940628102858220

عنوان مقاله : تفاوت کنایه با ضرب‌المثل

نشریه شماره : 34 فصل بهار - تابستان 1387

مشاهده شده : 519

فایل های مقاله : 181 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن ذوالفقاري Zolfagari_hasan@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

کنایه و مثل دو مقوله زبانی ـ ادبی مجزا و متفاوت و با تعاریف و کارکردهای جداگانه هستند، امّا همواره بسیاری از کنایه¬ها در کتاب¬های مربوط به ضرب‌المثل و ذیل امثال فارسی درج و ثبت شده¬اند و پژوهندگان، مثل نگاران و فرهنگ ¬¬نگاران، جز معدودی، در آثار خود این دو را در هم آمیخته و به تفاوت‌های این دو، هیچ اشاره¬ای نکرده¬اند. این مقاله می¬¬کوشد به استناد منابع موجود، به¬رغم دشواری تفکیک این دو، با ملاک¬های مشخص و عملی تفاوت‌های کنایه و مثل را نشان دهد. ابتدا پس از طرح و بحث موضوع و ذکر پیشینه¬ تحقیق، دو حوزه¬ کنایه و مثل را تعریف و ویژگی¬ها و انواع هر یک را تبیین می¬کنیم تا کار مقایسه شباهت¬ و اختلاف¬های این دو به آسانی صورت پذیرد، سپس تفاوت¬ها و شباهت¬های کنایه و مثل را مشروح و با ذکر مثال¬های کافی در چندین حوزه چون ایجاز، تشبیه، استعاره، اندرزگونگی، آهنگ، جنبه تجربی، دلیل¬آوری، مورد و مضرب، محور جانشینی و دو وجهی بودن بررسی می¬کنیم. در پایان نمونه¬هایی از کنایات نزدیک به مثل و امثال کنایه مانند را با ملاک¬های عرضه شده، از هم تمایز می‌دهیم. تاکنون جز اشاراتی پراکنده، به طور مستقل، به موضوع این مقاله پرداخته نشده و این مقاله می¬تواند در حوزه¬های مثل¬شناسی و مثل¬نگاری در ادبیات عامه و بلاغت و بیان در ادبیات رسمی کاربرد پیدا کند.