مقاله


کد مقاله : 13940615105327142

عنوان مقاله : بررسی ساختاری نبرد خویشاوندی در منظومه های «رستم و سهراب»، «برزونامه» و «جهانگیرنامه»

نشریه شماره : 25 فصل پاییز 1389

مشاهده شده : 635

فایل های مقاله : 232 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد خاتمی A_khatami@sbu.ac.ir استاد دکترا
2 علی جهانشاهی افشار Ajahanshahiafshar@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

با وجود تعدد آثار و منظومه¬های حماسی- پهلوانی در ادب فارسی، نکته قابل توجه این است که عناصر معدودی شکل¬دهنده این آثار می¬باشند. البته این موضوع نکته تازه¬ای نیست و ساختارگرایانی چون استروس، فریزر، پراپ و ديگران نشان داده¬اند که در آثار مختلف، عناصر معدود و مشترکی وجود دارد. در این مقاله، نبرد خویشاوندی در سه منظومه «رستم و سهراب»، «برزونامه» و «جهانگیرنامه» با رویکرد ساختاری مورد بررسی قرار گرفت و عناصر ثابت و مشترک آنها تعیین گردید که عبارتند از: رفتن اتفاقی پهلوان به دیار بیگانه، ملاقات اتفاقی با دختری در سرزمین بیگانه، ازدواج برون مرزی، رفتن پهلوان و ترک همسر، دادن نشانی به همسر، تولد نوزاد خارق‌العاده، روانه شدن فرزند به سرزمین پدر، همراهی دشمن، نیرنگ، شکست طلایة سپاه پدر توسط فرزند، فراخوانده شدن پدر توسط پادشاه جهت مقابله با فرزند، نام¬پرسی، نبردهای سه‌گانه، معرفی فرزند به پدر.