مقاله


کد مقاله : 13940607924979

عنوان مقاله : مقايسۀ «شيرين و خسرو» روح‌الامين شهرستاني اصفهاني با «خسرو و شيرين» نظامي

نشریه شماره : 18 فصل تابستان 1391

مشاهده شده : 1224

فایل های مقاله : 203 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدعلی خزانه‌ دارلو Khazaneh@guilan.ac.ir دانشیار دکترا
2 بهروز سلطانی Behrouz.Soltani@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

روح¬الامين شهرستاني اصفهانی مشهور به میرجمله درسال 981 هـجری در«شهرستان» از توابع اصفهان به دنيا ¬آمد و در سال 1047هجری در اثر بیماری لقوه و فالج در دهلی چشم از جهان فروبست. وی با وجود شغل وزارت یکی از شاعران پرکار زمان خویش است. وی به تقليد از نظامي، خمسه¬اي سروده است. شعرهای او قریب به سی هزار بیت است. شیوۀ او در شاعری همان است که کلیم در مدحش گفته: «خلعت الفاظ بر قد معانی دوخته». مقایسۀ نظیره¬ها با اصل اثر می¬تواند در شناخت اثر ادبی و دلایل ماندگاری و موفقیت آن راهگشا باشد. در این مقاله، با مقایسۀ محتوایی و ساختاری- زبانی منظومۀ شیرین و خسرو روح¬الامین با خسرو و شیرین نظامی، تفاوت¬ها و شباهت¬های دو منظومه بررسی شده است. در بخش¬هایی از داستان که به تقلید از نظامی سروده شده، در شیوۀ بیان متفاوت است. بسیاری از الفاظ و ترکیبات و تعبیرات نظامی در شعر او با قالب تازه ارائه شده¬اند که نسبت به اصل خود در جایگاه نازل¬تری قرار می¬گیرند. این تغییر و تفاوت اغلب در محور جانشینی و همنشینی رخ می¬دهد. روح¬الامین کمتر به نوجویی در ترکیبات و تعبیرات و الفاظ گرایش دارد و همت خود را بیشتر صرف تغییر روایت و حوادث داستان می‌کند.