مقاله


کد مقاله : 1394060714551106

عنوان مقاله : بررسی و تحلیل آرایة نماد در سروده‌هاي قيصر امين‌پور

نشریه شماره : 21 فصل پاییز 1390

مشاهده شده : 651

فایل های مقاله : 243 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی محمدی Mohammadiali2@yahoo.com استاد دکترا
2 جميله زارعي Zarei_350@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در سروده¬های قیصر امین¬پور دو دسته نماد می¬توان یافت. یکی نمادهای مرسوم که با نمادهای معمول در ادبیات فارسی و کاربردهای نمادین دیگر شاعران به نوعی همپوشانی دارد. در این مورد هر چند امین¬پور کوشیده است که در حوزة این ابزار زیبایی آفرین نوآوری¬هایی داشته باشد؛ میان نمادهای او و دیگران اشتراکاتی می¬توان يافت. نمادهای دیگری که در سروده¬های امین¬پور قابل توجه هستند، نمادهای ابداعی یا نمادهایی هستند که پیش از قیصر در شعر فارسی دیده نمی‌شوند. درست است که در این مورد می¬توان امین¬پور را نوآور ساخت¬های نمادین دانست؛ اما نباید فراموش کرد که خاستگاه هر دو نوع نماد به کار رفته؛ طبیعت، باورها و اعتقادات مذهبی و ملی او است. برخی از نتایجی که نویسندگان این مقاله با بررسی نماد در سروده¬های امین¬پور به آنها دست یافته¬اند؛ عبارت است از: 1. خاستگاه بیشتر نمادهای امین¬پور دین و مذهب است. 2. دفتر شعری «تنفس صبح» بیشترین نماد را در خود جا داده است. 3. لاله، رنگ¬های زرد، سرخ، سبز، کال و... در سروده¬های او دارای معنای نمادین هستند.