مقاله


کد مقاله : 1394060414223866

عنوان مقاله : تأثیر سمبولیسم در شیوه‌های بیانی اندیشه‌های نیما یوشیج

نشریه شماره : 16 فصل زمستان 1391

مشاهده شده : 1019

فایل های مقاله : 220 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد کمالی‌زاده M_kamalizadeh@yahoo.com استادیار دکترا
2 عباس منوچهری Amanoocheri@yahoo.com دانشیار دکترا
3 حاتم قادری Ghaderyh@modares.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در این مقاله با مطالعۀ برخی رویکردهای سیاسی شاعران سمبولیست اروپایی و بازخوانی نحوۀ تعامل «نیما» با جریان‌های روشنفکری زمانۀ خود، به دنبال آن خواهیم بود تا نشان دهیم که جهت‌گیری‌های سیاسی نیما و نوع رابطۀ او با ایدئولوژی‌ها و گفتمان‌های روشنفکری زمانه، قرابت فراوانی با رویکردهای کلی حاکم بر اندیشه و عمل سمبولیست‌های اروپایی دارد. به عبارت دیگر سمبولیست بودن نیما – البته نه به عنوان تنها مؤلفه - تأثیر فراوانی بر نوع موضع‌گیری‌ها و انتخاب‌های سیاسی او داشته است. در این میان، گفتمان‌های روشنفکری حاکم بر زمانه و نوع مواجهه نیما با این گفتمان‌ها نیز نقشی تعیین‌کننده در تقویت این جهت‌گیری‌ها ایفا کرده است.