مقاله


کد مقاله : 13940603916843

عنوان مقاله : بررسی جریان اعتراض در شعر و سینمای دفاع مقدس با تکیه بر آثار «علی‌رضا قزوه» و «ابراهیم حاتمی‌کیا»

نشریه شماره : 13 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 777

فایل های مقاله : 184 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ساجده تقی‌زاده sajede_taghizade@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 غلامرضا کافی Ghkafi@shirazu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در حادثۀ عظیم دفاع مقدس، همچنان که در همۀ شئون زندگی مردم ایران تأثیر گذاشته است، با ورود به عرصۀ¬ آثـار هنری و ادبی، نظام ارزشی خاصـی را نیز تبیین کرده است و هنرمندان دفاع مقدس، اصیل¬ترین وظیفۀ خود را حراست از این نظام ارزشی می¬دانند. از این¬رو هرگونه تغییر و تبدیل در این ارزش¬ها، واکنش هنرمندان را سبب شده و رفته¬رفته جریانی به نام «اعتراض» را پدید آورده است. در ایـن میان شعر و سینمای دفاع مقدس در یک همگرایی آشکار، مضمون اعتراض را جان¬مایۀ آثار خـود قرار داده¬ است. در ایـن جستار میان¬رشته¬ای، ایـن همگرایی در دو قـسم اعتراض¬های اجـتماعی و اعـتراض¬های سیاسی نشان داده شده است. برای بررسی عنصر اعتراض در هنر دفاع مقدس، در این مقاله علاوه بر یادکرد چهره¬های مختلف شعر و سینما، بر آثـار نامورترین سینماگر دفـاع مقدس، «ابراهیم حاتمی¬کیا» و مشـهورترین شاعر مضمون اعتراض در شعر دفاع مقدس، یعنی «علی¬رضا قزوه» تأکید شده است.