مقاله


کد مقاله : 1394060311595357

عنوان مقاله : دلیل نگارش آثار منثور فارسی از دیدگاه نویسندگان آنها

نشریه شماره : 15 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 572

فایل های مقاله : 337 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین حسن‌پور آلاشتی h.hasanpour@umz.ac.ir دانشیار دکترا
2 احمد خلیلی ahmad_khalili64@yahoo.com دانش آموخته دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در طول تاریخ زبان فارسی، نویسندگان بزرگی ظهور کرده¬اند و آثار گوناگونی برجای نهاده¬اند. از حدود قرن چهارم هجری که آثاری از نثر فارسی به جای مانده است تا به امروز، کمتر موضوعی از مسائل حکمی، کلامی، عرفانی، ادبی، علمی و... است که در آن زمینه، کتاب یا کتاب¬هایی نوشته نشده باشد. در ديباچۀ اين آثار، علاوه بر ارائة اطلاعات گاه¬به¬گاه از نويسنده، هم¬عصرانش، محتواي كلي اثر و... غالباً از ضرورت و سبب تأليف سخن به ميان مي¬آيد که در شرحي کوتاه، انگیزه و دلیل نگارش آن به نوعی توجیـه و تعلیل مي¬شود. سؤال اصلی جستار حاضر این است که «دلیل واقعی تألیف این آثار از دیدگاه نویسندگان آنها چیست؟» نویسندگان با بررسی یکصد و پنجاه اثر از معروف-ترین آثار منثور فارسی در موضوعات و ژانرهای مختلف، به داده¬هایی دست یافتند و آنها را در چند دسته طبقه¬بندی کردند. حاصل کلّی آن است که بیشتر این آثار به دستور یا درخواست کسی نوشته شده و کمتر بنا بر عزم و خواست خود نویسنده بوده است. این امر بیشتر دلایل شخصی، اجتماعی، اقتصادی و حتّی سیاسی داشته است که سعی شده در این پژوهش به این چرایی¬ها و دلایل آن پرداخته شود.