مقاله


کد مقاله : 1394060311495555

عنوان مقاله : یک گام به سوی بومی‌گرایی: نقد داستان‌های «اسماعیل فصیح» حرکت از ناتورالیسم به سوی رئالیسم

نشریه شماره : 14 فصل تابستان 1392

مشاهده شده : 870

فایل های مقاله : 211 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا صادقی شهپر sadeqishahpar@yahoo.com استادیار دکترا
2 سیما پورمرادی spm9531@gmail.com دانش آموخته دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

ناتورالیسم در ادبیات، نظریه¬¬ای است که کردار، گرایش و اندیشۀ انسان¬ها را برخاسته از غرایز درونی و امیال طبیعی می¬داند. طبق این نظریه، ناتورالیست¬ها تمام واقعیت¬ها و پدیده¬ها را در دایرۀ معارف علمی که با قوانین علمی توجیه¬پذیرند، محصور می¬دانند. آنان بر مسائلی چون وراثت، محیط و سرنوشت و مشاهدۀ زندگی به دور از آرمان¬گرایی تأکید می¬ورزند و بیشتر به بازنمایی عینی امور زشت و ناخوشایند می¬پردازند. ناتورالیست‌ها معتقدند همان¬گونه که یک دانشمند علوم طبیعی در سلسله حوادث و علل و موجبات آنها تحقیق و آزمایش می¬کند، در ادبیات نیز چنین تحقیقی روی رفتار و منش آدم¬ها، لازم و عملی است. «اسماعیل فصیح» از جمله نویسندگان ناتورالیست در داستان¬نویسی معاصر ایران است. در این مقاله داستان¬های خاک آشنا، شراب خام، دل کور و اسیر زمان، از منظر نقد ناتورالیستی بررسی شده¬اند و نتیجۀ به دست آمده حاکی از بازتاب چشمگیر اصول ناتورالیسم در این آثار است. نکتۀ دیگر اینکه جبر وراثت، جبر محیط و سرنوشت و شرح دقیق وقایع و جزییات، پربسامدترین مؤلفه‌های ناتورالیستی در داستان¬های فصیح است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و ضرورت آن این است که برای نخستین بار به کشف مؤلفه‌های ناتورالیستی داستان‌های این نویسنده پرداخته می‌شود و آثار فصیح از دیدگاه نقد ناتورالیستی تحلیل شده¬اند و وی نویسنده¬ای ناتورالیست معرفی می‌شود.