مقاله


کد مقاله : 1394060311375551

عنوان مقاله : تحلیل چند رمان واقع‌گرا در عرصۀ دفاع مقدس (با تكيه بر سه رمان زمين سوخته، تركه‌هاي درخت آلبالو و سفر به گراي 270 درجه)

نشریه شماره : 14 فصل تابستان 1392

مشاهده شده : 570

فایل های مقاله : 242 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 غلامرضا پیروز Pirouz_40@yahoo.com دانشیار دکترا
2 مهدی خادمی کولایی dr.khademikulaei@gmail.com استادیار دکترا
3 حسین حسن‌پور آلاشتی h.hasanpour@umz.ac.ir دانشیار دکترا
4 زهرا مقدسی Zahramoghadasi21@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

رمان دفاع مقدس یکی از گونه‌های برجسته در حوزة ادبيات داستانی ايران است. برخي از نويسندگان متعهد دفاع مقدس با رویکردی رئالیستی، ارائۀ تصاويري عيني از جنگ ايران و عراق را محور كار خويش قرار داده¬انـد و به خلق آثار ساده و بدون پيچيدگي روی آورده¬اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که اغلب نویسندگان واقع‌گرای دفاع مقدس در آثارشان از مؤلفه¬هایی چون شخصیت¬های عینی، تسلسل روایی، زاویۀ دید واحد (اول شخص و سوم شخص)، پیرنگ مبتنی بر روابط علّی و معلولـی، زمان و مکان ملموس و مشخص سود می¬جویند تا بر وجه واقع‌نمایی و حقيقت‌مانندي اثر بيفزايند و پيام خود را به گوش مخاطب برسانند. رویکرد روش¬شناسی این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و واحد تحلیل، ساختار رمان¬های واقع‌گرا در حوزۀ دفاع مقدس با مطالعة موردي سه رمان زمين سوخته (احمد محمود)، تركه¬هاي درخت آلبالو (اکبر خلیلی) و سفر¬ به ¬گراي 270 درجه (احمد دهقان) و با تأكيد بر عناصر داستاني شخصيت، روايت و زاويۀ ديد، پيرنگ و زمان و مكان است.