مقاله


کد مقاله : 139406021020916

عنوان مقاله : تکرار و ارزش‌های بلاغی آن در شعر فرخی سیستانی

نشریه شماره : 9 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 780

فایل های مقاله : 207 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عبدالعلی اویسی کهخا abdolalioveisi@yahoo.com دانشیار دکترا
2 محمود عباسی abbasi@lihu.usb.ac.ir دانشیار دکترا
3 حسین اتحادی Hossein.ettahadi@gmail.com مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

تکرار¬ در سطح حروف و واژه‌ها که یکی از روش¬‌های ایجاد و یا افزایش موسیقی کلام است، از دو منظر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد؛ نخست از لحاظ ارزش‌های موسیقیایی و دیگر از نظر ارزش‌های بلاغی. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، انواع تکرار حروف و شگردهای مختلف تکرار واژه‌ها، از این دو منظر در شعر فرخی سیستانی بررسی شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می¬دهد که سخنور سیستانی ¬از همة شگردهای تکرار در سطحی گسترده ¬در کلامش بهره برده است. تکرارهای ¬پی¬درپی¬ حروف، واژه‌ها، هجاها، عبارات و حتی مصراع‌ها، به شیوه‌های مختلف شعر فرخی را سرشار از خوشه‌های موسیقیایی اصوات مختلف ¬کرده است. در پاره‌ای موارد وی شگردهای تازه‌ای از تکرار را خلق کرده ¬که سبب افزایش غنای موسیقایی کلام او شده است. از لحاظ بلاغی نیز این تکرارها، ارزش‌های فراوانی دارد، به‌ گونه‌ای که شواهد متعددی می‌توان در شعر فرخی ¬سراغ گرفت، که تکرار حرف یا واژۀ متناسب با مضمون شعر، در خدمت انتقال معنا و مفهوم شعر و گاه القای احساس مورد نظر شاعر بوده¬اند.