• صفحه اصلی
  • هدف و شیوه‌های ایجاد طنز در «وغ‌وغ ساهاب» بر پایۀ نظریۀ جامعِ طنزِ کلامی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990126236547 بازدید : 366 صفحه: 155 - 194

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط