• صفحه اصلی
  • کارکرد اسطوره در گفتمان پسااستعماری رمان فارسی (با تحلیل سه رمان سووشون، رازهای سرزمین من، اهل غرق)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412151045441402 بازدید : 1959 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط