• صفحه اصلی
  • تحلیل تطبیقی رمان «وداع با اسلحه» و «در شعله‌های آب» بر اساس نظریۀ دوسویگی باختین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله