• صفحه اصلی
  • جلوه‌های آشنایی‌زدایی در «عبهر العاشقین» با رویکرد قاعده‌افزایی و قاعده‌کاهی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402041943180 بازدید : 492 صفحه: 81 - 108

نوع مقاله: پژوهشی