• صفحه اصلی
  • تحلیلِ تأثیر کلمات قصار نهج‌البلاغه در ادبیات فارسی با تأکید بر حکمت 142 نهج‌البلاغه و استناد به آیات قرآن کریم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990912251055 بازدید : 12144 صفحه: 47 - 67

20.1001.1.17351030.1400.19.60.6.6

نوع مقاله: پژوهشی