• صفحه اصلی
  • التقای واکه میان پیشوند استمرار /mi-/ و ستاک حال در زبان فارسی: واج‌شناسی زایشی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله