• صفحه اصلی
  • نقد رمان «شکار کبک» از رضا زنگی‌آبادی براساس مبانی روان‌شناسی ژاک لاکان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021020214736 بازدید : 490 صفحه: 95 - 125

20.1001.1.17351030.1400.19.62.1.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط