فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 نوید  فیروزی navidfiruzi60@yahoo.com استادیارگروه زبان و دروس عمومی، دانشگاه صنعتی شاهرود- استادیار دکترا
2 مسعود روحانی ruhani46@yahoo.com استاد دکترا
3 خدیجه بهرامی رهنما bahramirahnama@gmail.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران استادیار دکترا
4 مهدی سعیدی mehdesaedi@yahoo.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی استادیار دکترا
5 حسین یزدانی احمدآبادی hyazdani45@yahoo.com دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار دکترا
6 بهروز  محمودی بختیاری mbakhtiari@ut.ac.ir دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشیار دکترا
7 عبدالحسين  فرزاد abdolhosein.farzad@gmail.com دانشیار دانشگاه آزاد تهران، واحد علوم و تحقیقات، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشیار دکترا
8 شهلا  شریفی shahlasharifi@hotmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
9 دکتر سید علی  قاسم‌زاده S.ali.ghasem@gmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
10 احمد  امیری خراسانی Amiri@mail.uk.ac.ir استاد دکترا
11 لیلا سید قاسم L_ghasemi2002@yahoo.com استاد دکترا
12 احمد  تمیم‌داری a_tamimdari@yahoo.com استاد دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
13 فاطمه  شکردست f.shekardast@gmail.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
14 مصطفی  گرجی gorjim111@yahoo.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
15 منظر  سلطانی Soltani53@yahoo.com دانشگاه خوارزمی،دانشکده ادبیات و زبانها استاد دکترا
16 نفیسه  مرادی nafiseh.moradi@gmail.com استاد دکترا
17 علي  صفایی‌ سنگری Safayi.ali@gmail.com استاد دکترا
18 ابوالقاسم  قوام Ghavamg@yahoo.com استاد دکترا
19 محمد  تقوی Motaghavi@yahoo.com دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
20 مرتضی  محسنی mohseni@umz.ac.ir علوم انسانی و اجتماعی استاد دکترا
21 مهدی  فیروزیان firouzian_mehdi@ut.ac.ir استاد دکترا
22 فريده  داوودي مقدم Fdavoudy@gmail.com دانشگاه شاهد استاد دکترا
23 سید رضا  شاکری sr.shakeri@gmail.com استادیار گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي استادیار دکترا
24 غلامرضا  پیروز Pirouz_40@yahoo.com دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، ایران دانشیار دکترا
25 مهدی  خادمی کولایی dr.khademikulaei@gmail.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
26 علیرضا  فولادی fouladi2@yahoo.com دانشگاه کاشان استاد دکترا
27 سیاوش  حق‌جو s.haghjou@umz.ac.ir گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران استاد دکترا
28 جهانگير  صفري Safari_706@yahoo.com دانشگاه شهرکرد استاد دکترا
29 همایون  جمشیدیان homayunjamshidian@yahoo.com علوم انسانی استاد دکترا
30 غلامرضا  کافی Ghkafi@shirazu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه شیراز استاد دکترا
31 اکبر  لطفی Akbarlotfi42@gmail.com استاد دکترا
32 محمد  کمالی‌زاده M_kamalizadeh@yahoo.com استادیار گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي استادیار دکترا
33 سید علي  سراج Ali.seraj78@yahoo.com دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور دانشیار دکترا
34 مهبود  فاضلی Mahbood46@yahoo.com استاد دکترا
35 مریم  حسینی drhoseini@yahoo.com دانشگاه الزهرا استاد دکترا
36 عبدالله  حسن‌زاده میرعلی Hasanzadeh.mirali@yahoo.com دانشیار دانشگاه سمنان استاد دکترا
37 مریم  عاملی رضایی M_rezaei53@yahoo.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشیار دکترا
38 ابراهیم  محمدی Emohammadi@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
39 عليرضا  نبی‌لو Dr.ar_nabiloo@yahoo.com استاد دکترا
40 علی‌اکبر  کیوانفر Keivanfar@usc.ac.ir استاد دکترا
41 محمدرضا  موحدی Movahedi1345@yahoo.com دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم دانشیار دکترا
42 محمود  براتي Mbk@ltr.ui.ac.ir استاد دکترا
43 علیرضا  نیکویی Alireza_nikouei@yahoo.com دانشگاه گیلان استاد دکترا
44 سید مهدی  زرقانی Irzarghani@yahoo.com استاد دکترا
45 ذوالفقار  علامی Zalami@alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا استاد دکترا
46 عالیه  کرد زعفرانلو کامبوزیا Akord@modares.ac.ir دانشیار دانشگاه تربيت مدرس دانشیار دکترا
47 لیلا  صادقی Leilasadeghi@gmail.com استاد کارشناسی ارشد
48 مهدی  نیک‌منش Nikmanesh44@yahoo.com استاد دکترا
49 پرند  فیاض‌منش P_fayazmanesh@yahoo.com استادبار دانشگاه آزاد واحد صحنه کرمانشاه استادیار دکترا
50 احمد  خاتمی A_khatami@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
51 حسین  حسن‌پور آلاشتی Alashtya@yahoo.com دانشگاه مازندران استاد دکترا
52 عیسی امن‌خانی Amankhani27@yahoo.com دانشگاه گلستان استاد دکترا
53 عليرضا  صدیقی Aa_sedighi@yahoo.com استاد دکترا
54 مريم  شعبانزاده shabanzadeh_m@yahoo.com استاد دکترا
55 زينب  صابرپور zainab_saberpoor@yahoo.com استادیار دانشگاه تربیت مدرس استادیار دکترا
56 سيده مريم  ابوالقاسمي M_abolghasemi@sbu.ac.ir ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
57 خدیجه  حاجیان Khadijehhajiyan@yahoo.com استاد دکترا
58 حسن  ذوالفقاري Zolfagari_hasan@yahoo.com علوم انسانی استاد دکترا
59 احمد  رضایی جمکرانی A52_2006@yahoo.com دانشیار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم دانشیار دکترا
60 ناصر نیکوبخت nikoubakht@yahoo.com استاد دکترا
61 منوچهر  اکبری makbari@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
62 علي‌اكبر  باقري‌خليلي aabagheri@umz.ac.ir استاد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران استاد دکترا
63 مریم  رامین‌نیا raminnia_maryam@yahoo.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبد کاووس استادیار دکترا
64 ساناز  رحيم‌بيكي rahimbeiki@yahoo.com استادیار دکترا
65 مرتضی حیدری Mortezaheydari.58@gmail.com دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام نور دانشیار دکترا
66 زهرا  حیاتی Hayati.zahra@gmail.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار دکترا
67 حسن  آب‌نیکی habniki@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استادیار دکترا
68 سجاد آیدنلو aydenloo@gmail.com استاد دکترا
69 بهادر باقری bahadorbagheri47@gmail.com دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی دانشیار دکترا
70 نرگس  باقری n.bagheri@vru.ac.ir استاد دکترا
71 محمود بشیری Zrpbashiri2001@yahoo.com استاد دکترا
72 حسینعلی قبادی ghobadi.hosein@yahoo.com استاد دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
73 زهرا پارساپور zparsapoor@yahoo.com دانشيار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشیار دکترا
74 سعید پورعظیمی saeid_purazimi@yahoo.com ادبیات استاد دکترا
75 کامران پارسي‌نژاد kpsh42@yahoo.com استاد دکترا
76 حسین  پاینده h.payandeh@yahoo.com ادبیات استاد دکترا
77 حسین  بیات hsnbyt@gmail.com استاد دکترا
78 ليلا سادات پيغمبرزاده l.peyghambarzadeh@yahoo.com استاد دکترا
79 بهناز پیامنی behnazpayam@yahoo.com استاد دکترا
80 علی تسلیمی taslimy1340@yahoo.com دانشگاه تهران استاد دکترا
81 رضا چهرقانی zpaydar30@gmail.com استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) استادیار دکترا
82 عباس جاهدجاه Jahedjah@gmail.com استاد دکترا
83 یوسف‌رضا حامدی‌کیا y.hamed@chmail.ir استاد دکترا
84 سیدجعفر حمیدی jafarhamidi94@yahoo.com استاد دکترا
85 آسیه ذبیح نیاعمران asieh.zabihnia@gmail.com یزد دانشیار دکترا
86 روح‌اله رحیمی dr.ru_rahimi@yahoo.com استاد دکترا
87 محمدرضا روزبه Rayan.roozbeh@yahoo.com ادبیات استاد دکترا
88 ابراهیم خدایار Hesam_kh1@yahoo.com دانشکدۀ علوم انسانی استاد دکترا
89 علی‌رضا شعبانلو alirezashabanlu@gmail.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشیار دکترا
90 حسین صافی spirloojeh@gmail.com پژوهشکدۀ زبانشناسی استاد دکترا
91 رؤیا صدر Rouyasadr@yahoo.com پژوهشگر استاد دکترا
92 مریم  شریف‌نسب msharifnasab@yahoo.com استادیار گروه زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار دکترا
93 محمدرضا صرفی m_sarfi@yahoo.com دانشگاه شهید باهنر کرمان استاد دکترا
94 سهیلا صلاحی‌مقدم Ssmoghaddam@yahoo.com دانشیاردانشگاه الزهرا(س) دانشیار دکترا
95 بهناز علی‌پور کسکری b_alipour_kaskari@yahoo.com پيام نور استاد دکترا
96 علی گراوند agaravand89@gmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
97 Arham Moradi moradiarham@gmail.com دانشگاه ماربورگ (آلمان)، دانشکده زبانها و فرهنگهای خارجی استاد کارشناسی ارشد
98 ایوب مرادی ayoob.moradi@gmail.com دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور دانشیار دکترا
99 مجتبی منشی‌زاده monshizadeh30@yahoo.com علامه طباطبایی استاد دکترا
100 یداله  منصوری mansouri.yadollah@yahoo.com دانشیار گروه زبان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی دانشیار دکترا
101 لیلا نوروزپور l_norozpoor@yahoo.com علوم انسانی و اجتماعی استاد دکترا
102 بی‌بی‌زهره هاشمی zhashemie@gmail.com ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی استاد دکترا
103 قربان وليئي محمد آبادي Qorban.valy@yahoo.com استاد دکترا
104 محمدجعفر یاحقی mgyahaghi@yahoo.co.uk دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
105 طاهره کوچکیان darya_koochekiyan@yahoo.com استادیار ادبيات و علوم انساني دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
106 محمد بهنام فر mbehnamfar@birjand.ac.ir دانشکده ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
107 زهرا دلپذیر z.delpazir@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد دکترا
108 مریم  صادقی گیوی sadeghi.ma.38@gmail.com دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی استاد دکترا
109 ابراهیم دانش danesh.lit@gmail.com دانشگاه محقق اردبیلی استادیار دکترا
110 محمد علی محمودی mahmoodi122@yahoo.com دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد دکترا
111 رضا صادقی شهپر r.s.shahpar@gmail.com دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان دانشیار دکترا
112 علی تسلیمی taslimi1340@yahoo.com - استاد دکترا
113 زینب  صابر saber_zb@yahoo.com فلسفه هنر استاد کارشناسی ارشد
114 اصغر احمدی ahmadi.asghar@gmail.com استادیار جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
115 ابوالقاسم اسماعیل پور a-esmailpour@sbu.ac.ir استاد دکترا
116 فرانک جهانگرد fjahangard@yahoo.com استاد دکترا
117 رحمان  مشتاق مهر r.moshtaghmehr@gmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
118 فرزانه گشتاسب farzaneh77@yahoo.com پژوهشکده زبان شناسی استاد دکترا
119 مریم  صالحی نیا maryamsalehinia@yahoo.com استادیار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسی مشهد استادیار دکترا
120 بهروز محمودی بختیاری b_m_bakhtiari@yahoo.com دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشیار دکترا
121 لیلا حق پرست leila_haghparast@yahoo.com دانشگاه فردوسی دانش آموخته دکترا
122 احسان  رئیسی ehsanreisi@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
123 اعظم استاجی estajiz@yahoo.com استاد دکترا
124 فرهاد محمدی mohammadifarhad65@gmail.com دانش آموخته دکتری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانش آموخته دکترا
125 زهرا عباسی abasiz@modares.ac.ir استاد دکترا
126 سهیلا فرهنگی s_farhangi@pnu.ac.ir دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور دانشیار دکترا
127 مهدی قادرنژاد Mehdi.ghadernezhad@yahoo.com دانشگاه هنر اصفهان استاد دکترا
128 محمد محمودی mahmoodi.mhmd@yahoo.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی استادیار دکترا
129 محسن سیفی motaseifi2002@yahoo.com دانشگاه کاشان استاد دکترا
130 پارسا یعقوبی جنبه سرایی p.yaghoobi@uok.ac.ir دانشگاه کردستان استاد دکترا
131 سیده نرگس رضایی rezaimail@yahoo.com استادیار دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
132 بخشعلی قنبری bghanbari768@gmail.com دانشگاه آزاد تهران مركز استاد دکترا
133 حجت عباسی Hoojan3@yahoo.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
134 قهرمان شیری ghahreman.shiri@gmail.com استاد دکترا
135 حمیدرضا شعیری shairih@gmail.com علوم انسانی استاد دکترا
136 سید محسن حسینی موخر hoseyna_sm@yahoo.com دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان دانشیار دکترا
137 فاطمه مدرسی fatemeh.modarresi@yahoo.com دانشگاه ارومیه استاد دکترا
138 فرزاد قائمی farzadghaemi@gmail.com دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
139 ابوالفضل حری horri2004tr@gmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
140 حکیمه دبیران dabiran@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
141 علیرضا خان جان alirezakhanjan@gmail.com استاد دکترا
142 اسحاق طغیانی etoghiani@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
143 ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق esmailpour2@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
144 سیدمهدی دادرس smdadras@gmail.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه استاد دکترا
145 یحیی عطائی y.ataei@gmail.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پيام‌نور استادیار دکترا
146 سارا چالاک sara.chalak60@gmail.com استادیار دانشگاه آازد اسلامی واحد تهران شرق استادیار دکترا
147 علی اصغر بشیری aliasgharebashiri@gmail.com دانشگاه بوعلی سینای همدان استاد دکترا
148 رضا عسکری مقدم razaskari@yahoo.com استاد دکترا
149 عبدالله آلبوغبیش ghobeishi@atu.ac.ir استاد دکترا
150 بتول واعظ batulvaez@yahoo.com استادیار دانشگاه علامه طباطبایی استادیار دکترا
151 محمدامیر جلالی mohammadamir_jalali@yahoo.com استاد دکترا
152 اورنگ ایزدی abifarna@yahoo.com استاد دکترا
153 غلام‌رضا حسین‌پور reza_hossein_pour@yahoo.com استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی استادیار دکترا
154 حسین حسن پور آلاشتی alashtya@gmail.com دانشگاه مازندران استاد دکترا
155 محمد جعفری قنواتی jaafari198@yahoo.com استاد دکترا
156 علی بشیری shmotoun.arabic@yahoo.com دانشکده ادبیات و زبان های خارجه استاد دکترا
157 یاسر دالوند 70dalvand@gmail.com استاد دکترا
158 پانته آ صفایی p.safaei88@yahoo.com استاد دکترا
159 عباس واعظ زاده vaezzadeh_abbas@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد دکترا
160 مهرداد مشکین فام mehrdadmeshkinfam@gmail.com دانش‌آموخته دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا دانش آموخته دکترا
161 رؤیا یداللهی zoryatay@yahoo.com زبان و ادبیات فارسی دکتر علی شریعتی استاد دکترا
162 داود عمارتی مقدم demarati@gmail.com استاد دکترا
163 وحید عیدگاه Vahid.idgah@ut.ac.ir استاد دکترا
164 پروین مرتضایی parvin.mortazaie@yahoo.com دانشگاه شیراز/مرکز آموزش عالی اقلید استاد دکترا
165 هاشم صادقی محسن آباد sadeghi.hashem62@gmail.com دانشگاه نیشابور استاد دکترا
166 مجید منصوری Majid.mansuri@gmail.com استاد دکترا
167 حسن بساک hbassak@gmail.com ادبیات فارسی و زبان های خارجه دانشیار دکترا
168 لیلا شیرازی Shirazi6429@gmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
169 محمد  مرادی momoradi@shirazu.ac.ir دانشگاه شیراز استاد دکترا
170 الهام ایزدی e.izadi89@gmail.com دانش‌آموختۀ دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا دانش آموخته دکترا
171 غزال  مهاجری زاده mohajeryzadeh@pnu.ac.ir استادیار زبان و ادبیات خارجه دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
172 فاطمه بهرامی f_bahrami@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
173 اکرم جودی نعمتی A_joudy@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشاه امام صادق(ع) استاد دکترا
174 یعقوب زارع ندیکی yaghoob_733@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد شهر بابک استاد دکترا
175 فاطمه مظفری mozafari.ut@gmail.com دانشگاه صنعتی شاهرود استاد دکترا
176 سید حمیدرضا رئوف ha.raoof@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي استادیار دکترا
177 فائقه عبدالهیان f.abdollahiyan1@gmail.com دانشگاه گیلان استاد دکترا
178 کامران پارسی نژاد kparsinejad@yahoo.com پیام نور استاد کارشناسی ارشد
179 علی‌رضا امامی emami59@gmail.com استاد دکترا
180 مرضیه عظیمی marzie.azimi633@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
181 نفیسه  لیاقی مطلق nalimo62@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
182 مراد اسماعیلی m.esmaeeli21@gmail.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبد کاووس استادیار دکترا
183 مهناز فولادی bkouroosh@ymail.com دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا دانش آموخته دکترا
184 سعید شهرویی s.shahrouei@birjand.ac.ir دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند دانش آموخته دکترا
185 ابراهیم ظاهری عبده وند zaheri@sku.ac.ir استادیار گروه ادبیات داستانی دانشگاه شهرکرد استادیار دکترا
186 محمد رودگر roodgar@gmail.com عضو هیأت علمی گروه عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی استادیار دکترا
187 هیوا حسن پور hiva.hasanpoor@gmail.com استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه کردستان استادیار دکترا
188 هادی یوسفی dr.h.yousefi80@gmail.com استادیار ادبيات فارسی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
189 حسن  اسماعیل زاده باوانی h.esmailzade@gmail.com استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استادیار دکترا
190 فاروق نعمتي faroogh.nemati@gmail.com دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور دانشیار دکترا
191 محمود شیخ ma.sheikh@ut.ac.ir استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران استادیار دکترا
192 مرجان علی اکبرزاده زهتاب Mak294@yahoo.com استادیار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا استادیار دکترا
193 محمد  کمالی زاده mohammadkamalizadeh@gmail.com پژوهشگکاه علوم انسانی استاد دکترا
194 موسی کرمی karami1383@gmail.com استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام‌نور استادیار دکترا
195 بهزاد  پورقریب pourgharib_lit@yahoo.com استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گلستان استادیار دکترا
196 طاهره  ایشانی tahereh.ishany@gmail.com دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشیار دکترا
197 محبوبه  خراسانی Khorasani.m@iaun.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی، نجف¬آباد استاد دکترا
198 سعيد  حسام‌پور Shessampour@yahoo.com دانشگاه شیراز استاد دکترا
199 قدرت‌ الله  طاهري Ghodrat66@yahoo.com استاد دکترا
200 آزيتا افراشي A.afrashi.ling@gmail.com استاد دکترا
201 روح الله افراه rafrah1@gmail.com استاد کارشناسی ارشد
202 مهدی  محبتی Golmakan110@yahoo.com دانشگاه زنجان استاد دکترا
203 حمیدرضا عظیمی miladazim@yahoo.com ادبیات فارسی و علوم انسانی استاد دکترا
204 مهتاب استادی mahtabostadi@yahoo.com استاد کارشناسی ارشد
205 رضا روحانی r.ruhani@kashanu.ac.ir استاد دکترا
206 امید طبیب زاده قمصری Otabibzadeh@yahoo.com استاد دکترا
207 حبيب‌اله عباسی abbasi@tmu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
208 مژگان محمدی mohammadi.mozhgan@gmail.com استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
209 داود اسپرهم d_Sparham@yahoo.com استاد دانشگاه علامه طباطبايي استاد دکترا
210 سعید  بزرگ بیگدلی bozorghs@modares.ac.ir استاد دکترا
211 یحیی طالبیان ytalebian@gmail.com استاد دکترا
212 شهلا خلیل اللهی khalilollahe@yahoo.com دانشگاه شاهد استاد دکترا
213 محمد خسروی شکیب M.Khosravishakib@gmail.com دانشگاه لرستان استاد دکترا
214 فرهاد طهماسبی farhad.tahmasbi@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر استاد دکترا
215 بیتا رضائی b.rezaeipnu@yahoo.com استاد دکترا
216 معصومه   حامی‌دوست M_hamidoost@yahoo.com استاد دکترا
217 سید احمد حسینی کازرونی sahkazerooni@yahoo.com گروه زبان و ادبیات فارسی؛ واحدبوشهر؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ بوشهر؛ ایران استاد دکترا
218 رضا ستاری rezasatari@yahoo.com دانشیار دانشگاه مازندران دانشیار دکترا
219 مریم زمانی mzamani.poem@gmail.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
220 نیره  شاطری shaterinayereh2115@gmail.com گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ايران استاد کارشناسی ارشد
221 آتوسا  رستم بیک atoosa.rostambeik@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار دکترا
222 مهرداد مشکین فام m.meshkinfam@ltr.basu.ac.ir دانش‌آموخته دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا دانش آموخته دکترا
223 ابوالفضل صبرآمیز sabramiz@gmail.com استادیار الهیات و فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی دانش آموخته دکترا
224 نجمه دری drdorri_3415@yahoo.com دانشگاه تربیت مدرس دانشیار دکترا
225 غزال مهاجری زاده ghmohajery@yahoo.com استادیار دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
226 علی اصغر بوند شهریاری shahryari_tpnu@yahoo.com اکادمی علوم روسیه استاد دکترا
227 محمودرضا  اسفندیار mresfandiar@gmail.com دانشگاه آزاد یادگار امام شهرری دانشیار دکترا
228 علیرضا حیدری alirezaheidari.dr@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران استاد دکترا