فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 نوید  فیروزی استادیارگروه زبان و دروس عمومی، دانشگاه صنعتی شاهرود- استادیار دکترا
2 مسعود روحانی استاد دکترا
3 خدیجه بهرامی رهنما استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران استادیار دکترا
4 مهدی سعیدی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی استادیار دکترا
5 حسین یزدانی احمدآبادی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار دکترا
6 بهروز  محمودی بختیاری دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشیار دکترا
7 عبدالحسين  فرزاد دانشیار دانشگاه آزاد تهران، واحد علوم و تحقیقات، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشیار دکترا
8 شهلا  شریفی ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
9 دکتر سید علی  قاسم‌زاده ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
10 احمد  امیری خراسانی استاد دکترا
11 لیلا سید قاسم استاد دکترا
12 احمد  تمیم‌داری استاد دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
13 فاطمه  شکردست دانشگاه پیام نور استاد دکترا
14 مصطفی  گرجی دانشگاه پیام نور استاد دکترا
15 منظر  سلطانی دانشگاه خوارزمی،دانشکده ادبیات و زبانها استاد دکترا
16 نفیسه  مرادی استاد دکترا
17 علي  صفایی‌ سنگری استاد دکترا
18 ابوالقاسم  قوام استاد دکترا
19 محمد  تقوی دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
20 مرتضی  محسنی علوم انسانی و اجتماعی استاد دکترا
21 مهدی  فیروزیان استاد دکترا
22 فريده  داوودي مقدم دانشگاه شاهد استاد دکترا
23 سید رضا  شاکری استادیار گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي استادیار دکترا
24 غلامرضا  پیروز دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، ایران دانشیار دکترا
25 مهدی  خادمی کولایی دانشگاه پیام نور استاد دکترا
26 علیرضا  فولادی دانشگاه کاشان استاد دکترا
27 سیاوش  حق‌جو گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران استاد دکترا
28 جهانگير  صفري دانشگاه شهرکرد استاد دکترا
29 همایون  جمشیدیان علوم انسانی استاد دکترا
30 غلامرضا  کافی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز استاد دکترا
31 اکبر  لطفی استاد دکترا
32 محمد  کمالی‌زاده استادیار گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي استادیار دکترا
33 سید علي  سراج دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور دانشیار دکترا
34 مهبود  فاضلی استاد دکترا
35 مریم  حسینی دانشگاه الزهرا استاد دکترا
36 عبدالله  حسن‌زاده میرعلی دانشیار دانشگاه سمنان استاد دکترا
37 مریم  عاملی رضایی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشیار دکترا
38 ابراهیم  محمدی دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
39 عليرضا  نبی‌لو استاد دکترا
40 علی‌اکبر  کیوانفر استاد دکترا
41 محمدرضا  موحدی دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم دانشیار دکترا
42 محمود  براتي استاد دکترا
43 علیرضا  نیکویی دانشگاه گیلان استاد دکترا
44 سید مهدی  زرقانی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
45 ذوالفقار  علامی دانشگاه الزهرا استاد دکترا
46 عالیه  کرد زعفرانلو کامبوزیا دانشیار دانشگاه تربيت مدرس دانشیار دکترا
47 لیلا  صادقی استاد کارشناسی ارشد
48 مهدی  نیک‌منش استاد دکترا
49 پرند  فیاض‌منش استادبار دانشگاه آزاد واحد صحنه کرمانشاه استادیار دکترا
50 احمد  خاتمی دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
51 حسین  حسن‌پور آلاشتی دانشگاه مازندران استاد دکترا
52 عیسی امن‌خانی دانشگاه گلستان استاد دکترا
53 عليرضا  صدیقی استاد دکترا
54 مريم  شعبانزاده استاد دکترا
55 زينب  صابرپور استادیار دانشگاه تربیت مدرس استادیار دکترا
56 سيده مريم  ابوالقاسمي ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
57 خدیجه  حاجیان استاد دکترا
58 حسن  ذوالفقاري علوم انسانی استاد دکترا
59 احمد  رضایی جمکرانی دانشیار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم دانشیار دکترا
60 ناصر نیکوبخت استاد دکترا
61 منوچهر  اکبری دانشگاه تهران استاد دکترا
62 علي‌اكبر  باقري‌خليلي استاد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران استاد دکترا
63 مریم  رامین‌نیا استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبد کاووس استادیار دکترا
64 ساناز  رحيم‌بيكي استادیار دکترا
65 مرتضی حیدری دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام نور دانشیار دکترا
66 زهرا  حیاتی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار دکترا
67 حسن  آب‌نیکی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استادیار دکترا
68 سجاد آیدنلو استاد دکترا
69 بهادر باقری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی دانشیار دکترا
70 نرگس  باقری استاد دکترا
71 محمود بشیری دانشیار گروه ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار دکترا
72 حسینعلی قبادی استاد دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
73 زهرا پارساپور دانشيار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشیار دکترا
74 سعید پورعظیمی ادبیات استاد دکترا
75 کامران پارسي‌نژاد استاد دکترا
76 حسین  پاینده ادبیات استاد دکترا
77 حسین  بیات استاد دکترا
78 ليلا سادات پيغمبرزاده استاد دکترا
79 بهناز پیامنی استاد دکترا
80 علی تسلیمی دانشگاه تهران استاد دکترا
81 رضا چهرقانی استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) استادیار دکترا
82 عباس جاهدجاه استاد دکترا
83 یوسف‌رضا حامدی‌کیا استاد دکترا
84 سیدجعفر حمیدی استاد دکترا
85 آسیه ذبیح نیاعمران یزد دانشیار دکترا
86 روح‌اله رحیمی استاد دکترا
87 محمدرضا روزبه ادبیات استاد دکترا
88 ابراهیم خدایار دانشکدۀ علوم انسانی استاد دکترا
89 علی‌رضا شعبانلو دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشیار دکترا
90 حسین صافی پژوهشکدۀ زبانشناسی استاد دکترا
91 رؤیا صدر پژوهشگر استاد دکترا
92 مریم  شریف‌نسب استادیار گروه زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار دکترا
93 محمدرضا صرفی دانشگاه شهید باهنر کرمان استاد دکترا
94 سهیلا صلاحی‌مقدم دانشیاردانشگاه الزهرا(س) دانشیار دکترا
95 بهناز علی‌پور کسکری پيام نور استاد دکترا
96 علی گراوند ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
97 Arham Moradi دانشگاه ماربورگ (آلمان)، دانشکده زبانها و فرهنگهای خارجی استاد کارشناسی ارشد
98 ایوب مرادی دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور دانشیار دکترا
99 مجتبی منشی‌زاده علامه طباطبایی استاد دکترا
100 یداله  منصوری دانشیار گروه زبان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی دانشیار دکترا
101 لیلا نوروزپور علوم انسانی و اجتماعی استاد دکترا
102 بی‌بی‌زهره هاشمی ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی استاد دکترا
103 قربان وليئي محمد آبادي استاد دکترا
104 محمدجعفر یاحقی دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
105 طاهره کوچکیان استادیار ادبيات و علوم انساني دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
106 محمد بهنام فر دانشکده ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
107 زهرا دلپذیر دانشگاه بیرجند استاد دکترا
108 مریم  صادقی گیوی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی استاد دکترا
109 ابراهیم دانش دانشگاه محقق اردبیلی استادیار دکترا
110 محمد علی محمودی دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد دکترا
111 رضا صادقی شهپر دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان دانشیار دکترا
112 علی تسلیمی - استاد دکترا
113 زینب  صابر فلسفه هنر استاد کارشناسی ارشد
114 اصغر احمدی استادیار جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
115 ابوالقاسم اسماعیل پور استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
116 فرانک جهانگرد استاد دکترا
117 رحمان  مشتاق مهر ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
118 فرزانه گشتاسب پژوهشکده زبان شناسی استاد دکترا
119 مریم  صالحی نیا استادیار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسی مشهد استادیار دکترا
120 بهروز محمودی بختیاری دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشیار دکترا
121 لیلا حق پرست دانشگاه فردوسی دانش آموخته دکترا
122 احسان  رئیسی دانشگاه اصفهان استاد دکترا
123 اعظم استاجی استاد دکترا
124 فرهاد محمدی دانش آموخته دکتری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانش آموخته دکترا
125 زهرا عباسی استاد دکترا
126 سهیلا فرهنگی دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور دانشیار دکترا
127 مهدی قادرنژاد دانشگاه هنر اصفهان استاد دکترا
128 محمد محمودی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی استادیار دکترا
129 محسن سیفی دانشگاه کاشان استاد دکترا
130 پارسا یعقوبی جنبه سرایی دانشگاه کردستان استاد دکترا
131 سیده نرگس رضایی استادیار دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
132 بخشعلی قنبری دانشگاه آزاد تهران مركز استاد دکترا
133 حجت عباسی دانشگاه پیام نور استاد دکترا
134 قهرمان شیری استاد دکترا
135 حمیدرضا شعیری علوم انسانی استاد دکترا
136 سید محسن حسینی موخر دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان دانشیار دکترا
137 فاطمه مدرسی دانشگاه ارومیه استاد دکترا
138 فرزاد قائمی دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
139 ابوالفضل حری ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
140 حکیمه دبیران دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
141 علیرضا خان جان استاد دکترا
142 اسحاق طغیانی دانشگاه اصفهان استاد دکترا
143 ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
144 سیدمهدی دادرس استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه استاد دکترا
145 یحیی عطائی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پيام‌نور استادیار دکترا
146 سارا چالاک استادیار دانشگاه آازد اسلامی واحد تهران شرق استادیار دکترا
147 علی اصغر بشیری دانشگاه بوعلی سینای همدان استاد دکترا
148 رضا عسکری مقدم استاد دکترا
149 عبدالله آلبوغبیش استاد دکترا
150 بتول واعظ دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار دکترا
151 محمدامیر جلالی استاد دکترا
152 اورنگ ایزدی استاد دکترا
153 غلام‌رضا حسین‌پور استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی استادیار دکترا
154 حسین حسن پور آلاشتی دانشگاه مازندران استاد دکترا
155 محمد جعفری قنواتی استاد دکترا
156 علی بشیری دانشکده ادبیات و زبان های خارجه استاد دکترا
157 یاسر دالوند استاد دکترا
158 پانته آ صفایی استاد دکترا
159 عباس واعظ زاده دانشگاه بیرجند استاد دکترا
160 مهرداد مشکین فام دانش‌آموخته دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا دانش آموخته دکترا
161 رؤیا یداللهی زبان و ادبیات فارسی دکتر علی شریعتی استاد دکترا
162 داود عمارتی مقدم استاد دکترا
163 وحید عیدگاه استاد دکترا
164 پروین مرتضایی دانشگاه شیراز/مرکز آموزش عالی اقلید استاد دکترا
165 هاشم صادقی محسن آباد دانشگاه نیشابور استاد دکترا
166 مجید منصوری استاد دکترا
167 حسن بساک ادبیات فارسی و زبان های خارجه دانشیار دکترا
168 لیلا شیرازی ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
169 محمد  مرادی دانشگاه شیراز استاد دکترا
170 الهام ایزدی دانش‌آموختۀ دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا دانش آموخته دکترا
171 غزال  مهاجری زاده استادیار زبان و ادبیات خارجه دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
172 فاطمه بهرامی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی استاد دکترا
173 اکرم جودی نعمتی عضو هیئت علمی دانشاه امام صادق(ع) استاد دکترا
174 یعقوب زارع ندیکی استادیار دانشگاه آزاد شهر بابک استاد دکترا
175 فاطمه مظفری دانشگاه صنعتی شاهرود استاد دکترا
176 سید حمیدرضا رئوف استادیار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي استادیار دکترا
177 فائقه عبدالهیان دانشگاه گیلان استاد دکترا
178 کامران پارسی نژاد پیام نور استاد کارشناسی ارشد
179 علی‌رضا امامی استاد دکترا
180 مرضیه عظیمی دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
181 نفیسه  لیاقی مطلق دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
182 مراد اسماعیلی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبد کاووس استادیار دکترا
183 مهناز فولادی دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا دانش آموخته دکترا
184 سعید شهرویی دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند دانش آموخته دکترا
185 ابراهیم ظاهری عبده وند استادیار گروه ادبیات داستانی دانشگاه شهرکرد استادیار دکترا
186 محمد رودگر عضو هیأت علمی گروه عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی استادیار دکترا
187 هیوا حسن پور استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه کردستان استادیار دکترا
188 هادی یوسفی استادیار ادبيات فارسی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
189 حسن  اسماعیل زاده باوانی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استادیار دکترا
190 فاروق نعمتي دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور دانشیار دکترا
191 محمود شیخ استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران استادیار دکترا
192 مرجان علی اکبرزاده زهتاب استادیار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا استادیار دکترا
193 محمد  کمالی زاده استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
194 بهزاد  پورقریب استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گلستان استادیار دکترا
195 محبوبه  خراسانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد دانشیار دکترا
196 محمد خسروی شکیب دانشگاه لرستان استاد دکترا
197 یدالله شکری دانشیار گروه ادبیات دانشگاه سمنان، ایران دانشیار دکترا
198 طاهره  ایشانی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشیار دکترا
199 نجمه دری دانشگاه تربیت مدرس دانشیار دکترا
200 خسرو قبادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
201 محمد دانشگر استادیار بازنشسته زبان و ادبیات دانشگاه جامع امام حسین استادیار دکترا
202 علی اصغر  باباصفری دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
203 سعيد  حسام‌پور دانشگاه شیراز استاد دکترا
204 قدرت‌ الله  طاهري استاد دکترا
205 آزيتا افراشي استاد دکترا
206 روح الله افراه استاد کارشناسی ارشد
207 مهدی  محبتی دانشگاه زنجان استاد دکترا
208 حمیدرضا عظیمی ادبیات فارسی و علوم انسانی استاد دکترا
209 موسی کرمی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام‌نور استادیار دکترا
210 مهتاب استادی استاد کارشناسی ارشد
211 رضا روحانی استاد دکترا
212 امید طبیب زاده قمصری استاد دکترا
213 حبيب‌اله عباسی دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
214 مژگان محمدی استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
215 داود اسپرهم استاد دانشگاه علامه طباطبايي استاد دکترا
216 سعید  بزرگ بیگدلی استاد دکترا
217 یحیی طالبیان استاد دکترا
218 شهلا خلیل اللهی دانشگاه شاهد استاد دکترا
219 فرهاد طهماسبی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر استاد دکترا
220 بیتا رضائی استاد دکترا
221 معصومه   حامی‌دوست استاد دکترا
222 سید احمد حسینی کازرونی گروه زبان و ادبیات فارسی؛ واحدبوشهر؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ بوشهر؛ ایران استاد دکترا
223 رضا ستاری دانشیار دانشگاه مازندران دانشیار دکترا
224 مریم زمانی دانشگاه پیام نور استاد دکترا
225 نیره  شاطری گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ايران استاد کارشناسی ارشد
226 آتوسا  رستم بیک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار دکترا
227 مهرداد مشکین فام دانش‌آموخته دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا دانش آموخته دکترا
228 ابوالفضل صبرآمیز استادیار الهیات و فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی دانش آموخته دکترا
229 غزال مهاجری زاده استادیار دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
230 علی اصغر بوند شهریاری اکادمی علوم روسیه استاد دکترا
231 محمودرضا  اسفندیار دانشگاه آزاد یادگار امام شهرری دانشیار دکترا
232 علیرضا حیدری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران استاد دکترا