• صفحه اصلی
  • تلفن همراه به عنوان رسانه مكتوب: مطالعه‌اي گفتماني از متون طنز پيام كوتاه فارسي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله