جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940628104720224 ناهمخوانی نظریه و نوشتار (بررسی و نقد رمان گنجشک‌ها بهشت را می‌فهمند )
مهدی سعیدی
عليرضا صدیقی
2 139603101146196265 بررسی ارتباط ساختار و محتوا در فراداستان «میم عزیز»
محمد محمودی
نفیسه لیاقی مطلق
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)