جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139406021055419 فرایندهای واژه‌آفرینی در گونة گفتاری زبان فارسی
فریبا قطره
مرضیه سادات رضوی
2 1394060710195189 واژه‌گزینی‌های شعری قیصر امین‌پور از منظر تحلیل گفتمان انتقادی
پریسا صالحی
3 1394062311441187 نقد چهل لغت ترجمه شده‌ي فرهنگستان زبان و ادب فارسي همراه با ارائه‌ي پيشنهادهاي جديد و روشهاي اصلاحي
اميد مجد
4 13940628104250222 واژه‌هایی به ظاهر دخیل، اما اصیل
حسين داوري
فردوس آقاگلزاده
5 139504292118392902 سویه‌های معنادار واژه‌گزینی در خمسة نظامی
زهرا منصوری
فاطمه کلاهچیان
محمّد ایرانی
6 139503301057272568 تحلیل فرایند سرمدخل‌گزینی کلمات مرکب در دو فرهنگ «سخن» و «معاصر»
سیدمهدی سمایی
بلقیس روشن
بهمن زندی
روح الله افراه
7 139603262028476549 نقش «به‌گزینی واژگان» در کمالِ هندسیِ شعرِ امروز
محمد رضا روزبه
8 13970408115415113029 از اندام‌واژه صورت تا حرف ربط
صدیقه پورملکی
ارسلان گلفام
فردوس آقاگل زاده
مجتبی منشی‌زاده
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 8 ( از 8 رکورد)