جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139406039303846 سير تحول مفهومي «شب» در شعر فارسی؛ از نماد عرفاني تا استعارة سیاسی (به عنوان نمادی بومی)
مريم فيله‌كش
سحر جوانمرد
مهدی نجف‌زاده
2 13940629141416257 نگاهي انتقادي به دستور زبان فارسي 2
سعيد دامني
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)