جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1394060214151531 خوانش هرمنوتيكي- بينامتني بیتی از دیوان حافظ بر مبناي نظريۀ بينامتني «مايكل ريفاتر»
علی اکبر فخرو
دکتر سید علی قاسم‌زاده
2 139406079131277 نيماي معترض؛ تأويل هرمنوتيكي «كك¬كي»
فاطمه راکعی
3 13940625152541208 "شب پره" و "سيوليشه"- دو نماد براي يك موقعيت تأويل دو شعر نمادين از نيمايوشيج
فاطمه راکعی
4 13940628104521223 نقدي بر جايگاه اتيمولوژي در روش‌شناسيِ احمد فرديد
مهدي فدائي مهرباني
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)