جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940603992842 نمادهای اسطوره‌ای ملی و دینی در شعر دفاع مقدس
محمد قربانی
2 139406079131277 نيماي معترض؛ تأويل هرمنوتيكي «كك¬كي»
فاطمه راکعی
3 1394060710241690 بررسی کاربرد لاله از قلمرو قاموسی تا گسترة نمادین
فیروز فاضلی
اسماعیل نقدی
محرم رضایتی‌‌کيشه‌‌خاله
4 1394060714551106 بررسی و تحلیل آرایة نماد در سروده‌هاي قيصر امين‌پور
جميله زارعي
علی محمدی
5 13940610112313111 خيال و جايگاه آن در چهره‌نگاری نقاشي ايراني
مصطفی گودرزی
محسن مراثی
جواد عليمحمدي اردكاني
6 1394061011417114 جستاری در چگونگی کارکرد نمادهای جانوران دراشعار صائب تبریزی و بیدل دهلوی
پروین سلاجقه
7 1394062393049175 نمادانگاري قصيده‌ عينيّه ابن‌سينا و بازتاب آن در انديشه‌ عارفان مسلمان
علي نظري
علی فتح اللهی
8 13940623115849192 حاکمیّت و جامعه در شعر و اندیشهی فرّخی یزدی
رسول حسن‌زاده
9 13940625152253207 دگرديسي نمادها در شعر معاصر
محمد خسروی شکیب
حسن شاهی‌پور
10 13940625152541208 "شب پره" و "سيوليشه"- دو نماد براي يك موقعيت تأويل دو شعر نمادين از نيمايوشيج
فاطمه راکعی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 10 ( از 10 رکورد)