جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396111411121550616 نگاهی به سیر تاریخی «عنوان» و «عنوان‌گذاری» در ادبیات منظوم فارسی (با تکیه بر آثار برجسته)
علی محمدی
طاهره قاسمی دورآبادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)