جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139607231212278533 تفسیری هگلی از نخستین مانیفستهای ادبی درباره داستان و رمان در ایران (1250-1300)
یاسر فراشاهی نژاد
مجید پویان
فرامرز خجسته
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)