جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139506211055103342 بررسی تطبیقی افعال مسیرنمای زبان‌های فارسی میانه و نو
فائقه شاه‌حسینی
نرجس بانو صبوری
آرزو نجفیان
بلقیس روشن
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)