جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139503301057272568 تحلیل فرایند سرمدخل‌گزینی کلمات مرکب در دو فرهنگ «سخن» و «معاصر»
سیدمهدی سمایی
بلقیس روشن
بهمن زندی
روح الله افراه
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)