جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139406021125023 کارکرد گفتمانی وجه جمله در تاریخ بیهقی
لیلا سید قاسم
حمیده نوح‌پیشه
2 1394060215105839 تحلیل جنبه‌هاي ادبي تاریخ بیهقی بر اساس نظریّة «والتر بنیامین»
مهدخت پورخالقی چترودی
سمیّه عطاردی
3 1394060714221196 بیهقی و روایتگری «علی قاعدة التاریخ»
محمدحسن الهی‌زاده
ابراهیم محمدی
4 139504201619572728 تحلیل دیدگاه‌های سیاسی و دینی بیهقی
مریم صادقی گیوی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)