جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139505041237322951 تحليل انتقادي گفتمان حكومت در بوستان سعدي مورد مطالعه: باب اول
طاهره ایشانی
فاطمه عربزاده
زهرا حیاتی
2 139607031624408240 تحليل انتقادی گفتمان حكومت در باب اوّل بوستان سعدي
فاطمه عربزاده
طاهره ایشانی
زهرا حیاتی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)