جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139406021125023 کارکرد گفتمانی وجه جمله در تاریخ بیهقی
لیلا سید قاسم
حمیده نوح‌پیشه
2 139605101055277277 شیوه های تخلّص به مدح و ملاک¬های نقد آن در قصیده
زهره احمدی پور اناری
3 13970216175435111955 تحلیل بسترهای بلاغت در آثار سعدی و تعمیم‌پذیری آن در زبان و ادبیات فارسی
فرهاد محمدی
4 13980115178456 تحلیل رویکردهای شارحان مفتاح‌العلوم دربارۀ رابطه فن بدیع با فصاحت، بلاغت، معانی و بیان (قرن هفتم و هشتم)
مصطفی جلیلی تقویان
روح الله هادی
5 13971114177368 تحلیل ظرفیت های چندوزنی و شیوه‌های ایجاد آن در شعر فارسی
یحیی عطائی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)