جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1394060314463160 تحلیل محتوایی بیست سال بازنویسی مثنوی برای کودکان و نوجوانان (1369- 1389)
مریم مقدم
2 13980402190340 کارکرد سرنویس‌های‌ نسخۀ فلورانس در بازنویسی داستان‌های شاهنامه
نیلوفرسادات عبدالهی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)