جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139508101329413776 تأثیر طبقۀ اجتماعی بر شعر شاعران دورۀ مشروطه با تمرکز بر اشعار «ایرج میرزا» و «فرخی یزدی»
عبدالله حسن‌زاده میرعلی
احمد خاتمی
سیده زهره نصیری سلوش
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)