جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13950809173193763 تأثیر فرهنگ عامه بر شعر رسمی
نرگس اسکویی
2 139607231255558540 تحلیل جلوه‌های مقاومت در ادبیات عامیانة کشورهای فارسی‌زبان
رضا چهرقانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)