آخرین شماره


شماره 43 سال 4
زمستان 1395
دانلود فایل

1 - تحلیل درون مایه‌ها و عناصر زبانی در اشعار طنز غلام‌رضا روحانی ( DOI : 0)
( روجا ادینه پور باقری - علی اکبر باقری خلیلی - احمد غنی‌پور ملکشاه )
2 - تحلیل تطبیقیِ پنج فیلم سینمایی اقتباسی در سینمای ایران با متن داستان‌های مربوط به آنها ( DOI : 0)
( سیاوش گلشیری - نفیسه مرادی )
3 - خوانش شعر «نوبت» بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی «مایکل ریفاتر» ( DOI : 0)
( پرند فیاض‌منش - علي صفایی‌ سنگری )
4 - رویکرد کلاسیک مجله یغما به ادبیات داستانی ( DOI : 0)
( صفیه جمالی - حبیب الله عباسی - مرادعلی واعظی )
5 - ماهیت‌شناسی رمانتیسیسم سیاه در شعر دهه سی ( DOI : 0)
( غلامرضا پیروز - رضا ستاری - سارا زارع جیرهنده )
6 - تفسیری هگلی از نخستین مانیفستهای ادبی درباره داستان و رمان در ایران (1250-1300) ( DOI : 0)
( فرامرز خجسته - یاسر فراشاهی نژاد - مجید پویان )
7 - تحلیل جلوه‌های مقاومت در ادبیات عامیانة کشورهای فارسی‌زبان ( DOI : 0)
( رضا چهرقانی )