آخرین شماره


شماره 42 سال 3
پاییز 1395
دانلود فایل

1 - تحليل انتقادی گفتمان حكومت در باب اوّل بوستان سعدي ( DOI : 0)
( فاطمه عربزاده - زهرا حیاتی - طاهره ایشانی )
2 - آمیزۀ مفهومی جنگ و شکار و عشق در غزلیات سعدی با تکیه بر نظریۀ «فوکونیه» و «ترنر» ( DOI : 0)
( مرضیه اصغرنژاد فرید - نسرین فقیه ملک مرزبان )
3 - تحلیل کارکرد «تمثیل داستانی» در پیرنگ داستان کوتاه ( DOI : 0)
( لیلا رضایی - عباس جاهدجاه )
4 - کارکرد توصیف در چند داستان کوتاه معاصر فارسی ( DOI : 0)
( مینا اعلایی - محمد جواد شکریان )
5 - تحلیل فرایند سرمدخل‌گزینی کلمات مرکب در دو فرهنگ «سخن» و «معاصر» ( DOI : 0)
( روح الله افراه - سیدمهدی سمایی - بلقیس روشن - بهمن زندی )
6 - ادبیات کودک و ایدئولوژی‌های معاصر ( DOI : 0)
( عیسی امن‌خاني - عایشه خوجه )
7 - بررسی تطبیقی افعال مسیرنمای زبان‌های فارسی میانه و نو ( DOI : 0)
( فائقه شاه‌حسینی - بلقیس روشن - نرجس بانو صبوری - آرزو نجفیان )