آخرین شماره


شماره 50 سال 3
پاییز 1397
دانلود فایل

1 - از اندام‌واژه صورت تا حرف ربط ( DOI : 0)
( صدیقه پورملکی - مجتبی منشی‌زاده - ارسلان گلفام - فردوس آقاگل زاده )
2 - اسلوب معادله و شرط تعلیق به محال ( DOI : 0)
( سردار بافکر )
3 - شيوه‌هاي اقناع خواننده در «نفثه‌المصدور» ( DOI : 0)
( نسرين فقيه ملک‌مرزبان - زهرا صابري تبریزی )
4 - تحلیل طرح‌واره‌های حجمی در نمود آب و آتش در اشعار مولانا بر پایه زبان‌شناسی شناختی- فرهنگی ( DOI : 0)
( فریبا صادقی - رویا صدیق ضیابری - رضا خیرآبادی )
5 - پژوهشی در نواندیشی‌های «سلطان ولد» در عرصۀ تأویل احادیث ( DOI : 0)
( داود واثقی خوندابی - مهدی ملک ثایت )
6 - تحلیل توازن آوایی در غزلیات «سلطان ولد» ( DOI : 0)
( زینب تاجیک - وحید علی بیگی سرهالی )