• صفحه اصلی
  • خوانش رمزگان‌های اجتماعی در مجموعه داستان «طعم گس خرمالو» اثر زویا پیرزاد (با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394060311343550 بازدید : 1528 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط