مقاله


کد مقاله : 1396090322414319315

عنوان مقاله : ایزدبانوان اساطیری در قصه‌های عامیانه

نشریه شماره : 49 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 544

فایل های مقاله : 174 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سارا چالاک sara.chalak60@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

برخی از قصه¬های عامیانه، خاستگاهی اسطوره¬ای دارند. در این قبیل قصه¬ها، شخصیت¬ها و وقایع بر مبنای یک اسطوره و باور کهن شکل گرفته¬اند. یکی از این اسطوره¬ها، ایزدبانوان هستند. تقدّس، اهمیّت و ویژگی¬های گوناگون آنها، این توان و ظرفیت را دارد که درون¬مایه¬های قابل توجه و رنگارنگی در افسانه¬ها بیافریند. روش تحقیق در این مقاله، شیوۀ توصیفی - تحلیلی است. نخست، شخصیت اساطیری ایزدبانو ذیل این سه عنوان معرفی شده ¬¬است: 1- ایزدبانو بزرگ مادر 2- همسر ایزد شهیدشونده 3- آناهیتا. سپس تأثیر و بازتاب آنها در قصه¬ها واکاوی شده است. برای این منظور، مجموعه «قصه¬های عامیانه فارسی» گردآوردۀ سید ابوالقاسم انجوی شیرازی و کتاب «افسانه¬های آذربایجان» از صمد بهرنگی بررسی و تحلیل شده است.