مقاله


کد مقاله : 139511121052324820

عنوان مقاله : بررسی و تحلیل حضور عناصر فولکلوریک در داستان‌های منیرو روانی‌پور (اهل غرق، سیریا سیریا، سنگ‌های شیطان و کنیزو)

نشریه شماره : 40 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 694

فایل های مقاله : 238 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیده نرگس رضایی rezaimail@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

باورهای عامیانه، بخش مهمی از فرهنگ و زندگی هر ملت و جامعه¬ای را در برمی‌گیرد. با شناخت باورهای هر ملت می¬توانیم با روحیات و خلقیات، آداب، هنر و افکار آنها آشنا شویم. بخشی از باورهای عامیانه در ادبیات بازتاب می¬یابد و ادبیات عامیانه منبع الهام بسیاری از شاعران و نویسندگان است. «منیرو روانی‌پور» نیز یکی از زنان نویسنده معاصر است که در اولین آثارش به باورهای عامیانه و عناصر فرهنگیِ بومی و اقلیمی مردم جنوب ایران به¬ویژه ناحیه جفره (محل زادگاهش) پرداخته است. در این مقاله، این دسته از آثار این نویسنده از زاویه دید چگونگی کاربرد عناصر فولکلوریک و فرهنگ عامه بررسی شده است. باورهای بومی در این داستان¬ها ریشه در محیط زندگی مردم این منطقه و مشکلات، دردها و رنج¬های آنان دارد. حضور موجودات وهمی چون بوسلمه حاکم دریا، پریان دریایی سرخ و آبی از ویژگی¬های این داستان¬هاست. باورهای عامیانه، نقش کلیدی در روایت، شخصیت¬پردازی و فضاسازی آثار داستانی روانی‌پور دارد. او نمادهای بومی و محلی زادگاه خود را زمینه¬ساز بیان مسائل و دغدغه¬های فکری خود و انتقاد از مسائل اجتماعی و گاه سیاسی قرار می¬دهد.