مقاله


کد مقاله : 13940607145750107

عنوان مقاله : صور خيال در شعر فريد «قادر طهماسبي»

نشریه شماره : 21 فصل پاییز 1390

مشاهده شده : 482

فایل های مقاله : 250 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمود براتي Mbk@ltr.ui.ac.ir دانشیار دکترا
2 مريم نافلي Maryam_nafeli@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

صور خيال گوهر اصلي شعر است و معيار ارزش و اعتبار هنري شعر را تعيين مي‌کند. سبک شعر انقلاب و دفاع مقدس که تنها چند دهه از عمر آن مي¬گذرد؛ از جهت نامگذاري هنوز در هاله¬اي از ابهام به سر مي¬برد. شايد بتوان اين سبک را به پيروي از سبک مشروطه سبک جمهوري ناميد. بررسي آثار شاعران انقلاب و دفاع مقدس از جمله راهکارهاي مهم و تأثيرگذار در شناخت شعر انقلاب است. مطالعة اشعار فريد، شاعر برجستة انقلاب و دفاع مقدس علاوه بر آشنايي مخاطبان با سبک شاعر، شناخت بهتر و دقيق¬تر شعر انقلاب و دفاع مقدس را نيز به همراه خواهد داشت. از جمله سطوحي که در بررسي سبک يک اثر ادبي مورد بررسي قرار مي¬گيرد؛ سطح ادبي است. در اين مقاله اشعار فريد در سه دفتر پري¬ستاره¬ها، پري¬بهانه¬ها و پري¬شدگان، از نظر صور خيال بررسي و نتايج حاصل از آن به صورت‌هاي مختلفي مثل ترسيم جدول و نمودار براي خواننده به تصوير کشيده شد. عناصري، همچون تشخيص، تشبيه بليغ (بويژه به صورت ترکيب اضافي) استعاره بالکنايه و نماد در اشعار فريد نمود قابل توجهي دارد. کاربرد اين نوع تشبيهات علاوه بر ايجاد نوعي فشرده¬گويي در حوزة خيال، همانندسازي را به يکسان-سازي نزديک و نوعي اغراق در حوزة تشبيه عرضه مي¬کند.