مقاله


کد مقاله : 1394060311415452

عنوان مقاله : تحليل تقابل رویکردهای زنان در ادبیات داستانی با تأكيد بر داستان‌هاي دفاع مقدس

نشریه شماره : 14 فصل تابستان 1392

مشاهده شده : 672

فایل های مقاله : 231 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمید رضایی faanid2003@yahoo.com دانشیار دکترا
2 جهانگير صفري Safari_706@yahoo.com استاد دکترا
3 ابراهيم ظاهري Zaheri_1388@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
4 روح‌الله كريمي Rohalla_karimi@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

زنان به عنوان نيمي از جامعۀ انساني، در دوران معاصر نقش مهمي در تحولات اجتماعي و فرهنگي دارند و حضور پررنگ آنها در اجتماع نيز در بسياري از داستان¬ها انعكاس يافته است. در اين مقاله، با رويكرد پديدارشناسي توصيفي تلاش بر اين است كه به بررسي چهار گروه از زنان يعني زنان سنت¬گرا، طرفدار فرهنگ ايراني، غرب¬گرا و زنان سرگردان در پنج رمان معاصر پرداخته شود. در اين داستان‌ها معمولاً زنان سنتي، زناني هستند كه به كارهاي درون خانه مي‌پردازند و دغدغه¬هاي آنها همان مسائل درون خانه است. زنان طرفدار فرهنگ ايراني، زناني¬اند كه از حيطۀ خانه بيرون آمده¬اند، به فعاليت¬هاي اجتماعي و سياسي مي¬پردازند و دفاع از آرمان¬ها و آموزه¬هاي فرهنگ ايراني را وظيفۀ خود مي¬دانند. گروهي ديگر، زنان غرب¬گرا هستند كه به اظهار نظر دربارۀ مسائل كشور مي‌پردازند، از فرهنگ غرب حمايت مي¬كنند، خواهان اصلاحات اساسي در وضعيت زن ايراني هستند و به وضع موجود معترض¬اند. زنان سرگردان، نه مانند زنان غرب¬گرا شيفتۀ فرهنگ غرب هستند و نه مانند زنان سنتي و طرفدار فرهنگ ايراني، فرهنگ بومي را پذيرفته¬اند؛ بلكه در بين اين دو فرهنگ سرگردان هستند.