• صفحه اصلی
  • بررسی و تحلیل حضور عناصر فولکلوریک در داستان‌های منیرو روانی‌پور (اهل غرق، سیریا سیریا، سنگ‌های شیطان و کنیزو)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139511121052324820 بازدید : 2241 صفحه: 105 - 135

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط