• صفحه اصلی
  • تحلیل مقایسه‌ای روایت‌های رستم و گشتاسب در شاهنامۀ فردوسی (بر اساس تعامل الگوهای چرخه‌ای و خطی زمان، در شکل‌گیری و خوانش انتقادی روایات)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1395042016892726 بازدید : 2532 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط